Sản phẩm

  • Flange

    Mặt bích

    Mặt bích là một phương pháp kết nối các đường ống, van, máy bơm và các thiết bị khác để tạo thành một hệ thống đường ống. Nó cũng cung cấp khả năng truy cập dễ dàng để làm sạch, kiểm tra hoặc sửa đổi. Mặt bích thường được hàn hoặc vặn vào các hệ thống như vậy và sau đó được nối bằng bu lông.